สภาพทั่วไปของฟาร์ม

แรงงานในฟาร์มมี 3 คน สามี – ภรรยาและลูกสาว และมีการจ้างแรงงานช่วยเป็นครั้งคราวตามฤดูกาล และได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อใช้ประโยชน์ ดังนี้

 • แปลงมะม่วง 10 ไร่ จำนวน 320 ต้น
 • แปลงปลูกส้มโอ 15 ไร่ จำนวน 800 ต้น
 • แปลงปลูกลิ้นจี่ 4 ไร่ จำนวน 100 ต้น
 • แปลงปลูกกระท้อน 1 ไร่ จำนวน 25 ต้น
 • แปลงปลูกอินทผลัม 3 ไร่ จำนวน 90 ต้น
 • แปลงปลูกสะเดามันและสะเดาทวาย 3 ไร่ จำนวน 120 ต้น
 • แปลงปลูกส้มเขียวหวาน ½ ไร่ จำนวน 50 ต้น
 • แปลงปลูกส้มจีน ½ ไร่ จำนวน 100 ต้น
 • แปลงปลูกข้าว 4 ไร่
 • แปลงปลูกมะละกอ 1 ไร่ จำนวน 100 ต้น
 • แปลงปลูกสละแซมพืชอื่นๆ จำนวน 200 ต้น
 • แปลงแปลงปลูกผักสวนครัว ½ ไร่
 • บ่อเลี้ยงปลา 2 บ่อ บ่อละ ½ ไร่ รวม 1 ไร่
 • คอกปศุสัตว์ หมู เป็ด ไก่ และโค 3 ไร่
 • โรงเรือนเพาะเห็ด ¼ ไร่
 • การขยายพันธุ์ไม้ผลและการเพาะชำพืชชนิดต่างๆ จำนวน 1,000 ต้น / ถุง /ปี
 • ที่อยู่อาศัย ½ ไร่
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Leave a Reply