ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

การดำเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่อง กิจกรรมมีหลากหลายหมุนเวียนกันไป สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดจากการทำกิจกรรม การลองผิดลองถูกถือเป็นภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ และเป็นวิทยาทานแก่คนในชุมชน

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Leave a Reply