การจัดการผลผลิต การจำหน่าย การตลาด

การดูแลจัดการผลิตทุกขั้นตอนจะลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดผลผลิต การจำหน่ายผลผลิตและการนำส่งตลาด การขาย การติดต่อลูกค้าทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด ไม่มีผู้ดูแลและจัดการแทน

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Leave a Reply